Strona Główna > Zamówienia publiczne


  W związku z realizacją projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-197/11 pn. Utworzenie Świętokrzyskiej Sieci Stacji Referencyjnych GNSS przez TRIMTECH Sp. z o. o. poprzez zakup sprzętu z niezbędnym oprogramowaniem, TRIMTECH Sp. z o. o zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w konkursu ofert na dostawę: stacji referencyjnych, repeterów, licencji na oprogramowanie PNAS, RTK, zestawów do kontroli stałości z oprogramowaniem, oraz licencje dla Vbiling

  TRIMTECH Sp. z o. o. invites Parties concerned to submit a Tender (Everybody welcomed) concerning the delivery of the equipment with the necessary software, within the framework of the project no. WND-RPSW.01.01.00-26-197/11 pn., designed to Create Świętokrzyskie GNSS Reference Station Networks, being implemented by TRIMTECH Sp. z o.o.

  Pełna treść zamówienia wraz z SIWZ w załączonych plikach.
  Full text of the order, together with the Terms of Reference in the attached files.  Treść zapytania ofertowego [PL,PDF], Wzór formularza ofertowego [PL,PDF]

  Invitation to Tender [ANG,PDF], The Annex to the Tender ANG.pdf

  Dodano: 26.11.2013

  Protokół z wyboru oferty [PL, PDF] Protocol of choice offers [ANG,PDF]

  Dodano: 09.12.2013
  W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.01.02.04-00-A77/11-02 pn. Utworzenie Śląskiej Sieci Stacji Referencyjnych GNSS przez TRIMTECH Sp. z o. o. poprzez zakup stacji referencyjnych z niezbędnym oprogramowaniem, TRIMTECH Sp. z o. o. zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w konkursu ofert na dostawę stacji referencyjnych oraz licencji dla oprogramowania PNAS.

  TRIMTECH Sp. z o. o. invites Parties concerned to submit a Tender (Everybody welcomed) concerning the delivery of the reference stations with the necessary software, within the framework of the project no. WND-RPSL.01.02.04-00-A77/11-02 pn., designed to Create Silesian GNSS Reference Station Networks, being implemented by TRIMTECH Sp. z o.o.

  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  Treść zapytania ofertowego [PL,PDF], Wzór formularza ofertowego [PL,PDF]

  Invitation to Tender [ANG,PDF], The Annex to the Tender [ANG,PDF]

  Dodano: 25.10.2013

  Protokół z wyboru oferty [PL, PDF] Protocol of choice offers [ANG,PDF]

  Dodano: 30.10.2013