Strona Główna > Produkty > zachodniopomorskie


1. Osnowa wirtualna – która zastąpi dotychczas stosowaną tradycyjną osnowę z użyciem palików do stabilizacji punktów osnowy. Do wytyczenia osnowy wykorzystywany będzie sygnał i poprawki generowane przez stacje referencyjne. Cały proces będzie przebiegał w czasie rzeczywistym, a poprawki korekcyjne RTK będą wysyłane ze stacji bazowych do odbiorników ruchomych oraz na odbiorniki zainstalowane na ciężkim sprzęcie budowlanym. Inwestycja zmodernizuje proces ustalenia osnowy. Do tej pory geodeci korzystali z stacji referencyjnych i poprawek dostarczanych przez GUGIK, a inni wykonawcy działający na tej samej budowie stawiali sobie własną stację referencyjną. Pracujący na tej samej budowie użytkownicy posiadali często niespójne ze sobą informacje przestrzenne, co utrudniało sprawną realizację prac budowlanych i całej inwestycji oraz powodowało błędy wydłużające czas inwestycji. Osnowa wirtualna dostarczając poprawki dla wszystkich użytkowników pozwoli ujednolicić sygnał, dostarczany jednocześnie wielu odbiorcom. Dzięki temu wyeliminowane zostaną błędy, związane z korzystaniem z wielu źródeł poprawek, a roboty budowlane będą realizowane szybko, precyzyjnie i bezbłędnie.

2. Zarządzanie placem budowy w czasie rzeczywistym – usługa umożliwi dokładne planowanie robót ziemnych wykonywanych przez koparki i inny ciężki sprzęt mechaniczny. Bieżące planowanie prac na placu budowy pozwoli zwiększyć efektywność prowadzonych robót budowlanych oraz przyczyni się do optymalizacji wykonywanych czynności. Nowa oferta TRIMTECH Sp. z o. o. pozwoli również skrócić czas wykonywania poszczególnych prac budowlanych i zminimalizować koszty prowadzonej działalności..